Gazavât­ı Sultan Murad­ – Halil İnalcık Fâtih’in Fermanları­ – Halil İnalcık Harem­ – Halil İnalcık İstanbul:Bir İslam Şehri­ – Halil İnalcık Şer’iye Sicillerine Göre İstanbul Tarihi­ – Halil