Ana sayfa Etiketler Atsız Düşünceleri

Etiket: Atsız Düşünceleri

Hüseyin Nihâl Atsız’ın Nurculukla İlgili Düşünceleri

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan FETÖ'cü Darbe Girişimi sonrasında Nurculuk yeniden eleştirilmeye başlandı. Nurculukla ilgili en kapsamlı eleştirilerden birisi de Hüseyin Nihâl Atsız'a ait....

Hüseyin Nihâl Atsız’ın Türk Milleti ve İslamiyet Hakkındaki Sözleri

Atsız Atanın İslamiyetle ilgili bir takım görüşleri kendi görüşlerini ifade etmek maksatlıdır. Kendisi Türkçülüğün fikri önderlerinden olduğu için onun İslamiyet için düşüncelerini değerlendirmek değil, Türk Milleti...

Atsız’ın “68. Vilâyete Seyahat” Başlıklı Yazısında ‘Türkeş’ ve ‘MHP’yle İlgili Cümleler

Hüseyin Nihâl Atsız'ın "68. Vilâyete Seyahat" Başlıklı Yazısında 'Türkeş' ve 'MHP'yle ilgili cümleler aşağıda alıntılanmıştır. "Annesinin köşkü tek odalı olduğu için ikisinin çalışma saatlerinin uymayışı, konuklarının birbirine denk...

Hüseyin Nihâl Atsız ve Sigara

Hüseyin Nihâl Atsız'ın sigara ile ilgili görüşleri; "68. Vilâyete Seyahat" adlı makalesinden alıntılanmıştır. "Ben sigara içmem, dumanından tiksinirim. Vapurda, dolmuşta beni en çok rahatsız eden nesne...

Bozkurtların Ölümü’nde Başbuğ/Kağan Ayrımı

"...Akşama doğru Tunga Tigin, Kağan’ın buyruğunu yerine getirerek Tulu Han’ı, Kür Şad’ı, Işbara Han’ı kağan otağına soktu. Üç başbuğ, kağanı selâmladılar. Kara Kağan çok üzgündü....

Özel Adların Farklı Yazılması Sorununa Tarihçi Nihal Atsız’ın Çözüm Önerisi

Adların İmlâsı Meselesi "Türk tarihindeki birtakım özel adların belli bir imlâya malik olmayışı da millî ayıplarımızdan biridir. XII. Yüzyıl kahramanının Çengiz mi, Çingiz mi, Cengiz...

Osmanlılarda “Cengiz ve Hülagu” Rahmetle Anılırdı

Tarihçi Türkolog Hüseyin Nihâl ATSIZ tarafından yayınlanan bir takvime göre Osmanlılar, Cengiz Hanı ve Hülagu Hanı rahmet ve minnetle anmıştı. İşte merhum Atsız'ın konuyla...

Hüseyin Nihâl Atsız’ın Osmanlı Padişahları Hakkındaki Görüşleri

Edebiyat, tarih, coğrafya dersleri okutmakla güdülen gayelerden birisi de, gençlere, millet ve yurt sevgisi aşılamaktır. Bu işin hiç yalan söylemeden, gerçekleri değiştirmeden yapılması gerektir....

ATSIZ’ın Türkçülerin Durumuna Dair Söyleşisi [1947]

-Bugünkü Türkçülük cereyanını nasıl görüyor ve bunun hakkında neler düşünüyorsunuz? Atsız: Bugünkü Türkçülük vüzuhsuz bir fikir cereyanı, Türkçüler de başbuğsuz ve disiplinsiz büyük bir başıbozuk...
Hüseyin Nihal Atsız

ATSIZ’ın Kürtlere Seslenişi

Evet… Kürt kalmakta direnir, dört beş bin kelimelik o iptidaî dilleriyle konuşmak, yayın yapmak, devlet kurmak istiyorlarsa gidebilirler. Biz bu toprakları oluk gibi kan...
Atsız - Moğollar ve Cengiz Han

Atsız’ın Moğollar ve Cengiz Han Hakkındaki Görüşleri

Hüseyin Nihâl Atsız'ın “Çengiz Han” ve ” Aksak Temir Bek” Hakkında adlı makalesinde yer alan Cengiz Han ve Moğollar hakkındaki görüşleri: Moğol kelimesini tarihe tanıtan Çengiz...

Atsız’ın İran ve Safevi İmparatorluğu Hakkındaki Düşünceleri

Merhum ATSIZ'ın Ocak – 1970 tarihli İRAN TÜRKLERİ makalesindeki görüşleri: 25 milyonluk İran’da Türkler 12 milyonla en büyük millî topluluğu teşkil etmekte ve Fars, Arap,...