Ana sayfa Etiketler Arvasi

Etiket: Arvasi

Arvasi

Ahmet Arvasî (d. 15 Şubat 1932 - ö. 31 Aralık 1988) toplumbilimci, pedagog, yazar. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde doğmuştur. Seyyid'tir. 56 yaşındayken, İstanbul'un Erenköy ilçesindeki...

Ülkücü Egosunu Yenen İdealisttir

Sevgili peygamberimiz ve kurtarıcımız Beni kendi nefsinizden daha fazla sevmedikçe tam iman etmiş olmazsınız.” Diye buyurmuşlardır. Bunları işiten sahabeler heyecanlanarak: “ Ey Allah’ın Resulü...

Hiç Bir Zaman Bozkurt Totem Olmamıştır

Totem klan döneminde bulunan toplumların bir bitki veya hayvanı kutsal sayarak tapınması demektir. Bazı amatör tarihçiler ile kafasını E. Durkheim sosyolojisine teslim etmiş yarı...

İnsanlık, Milletler ve Tarih

İnsanlık mücerret bir kavramdır. Milletler ise, müşahhas gerçeklerdir. Milletleri doğuran coğrafi tarihi kültürel ekonomik biyolojik psikolojik ve politik pek çok sebep vardır. Bunları etkisiz...

Milli Hakimiyet

Başka millet için milli hâkimiyet kavramı, ne mana ifade eder bilmem. Ama bizim milletimiz için bu, “Hak’a inanan ve Hak’a tapınan” bir milletin vicdanında...

Milli Devlet ve Milli Hükümet

Milli devlet bütün tabaka ve dilimleri ile bir milleti topyekûn kavrayan ve bağrına basan devlettir. Devlet hem dıştan hem içten gelen tehlikelere karşı milli...

Dünya ve Dünya Malı

Psikologlar en eski çağlardan beri şahsiyet tipleri üzerinde çalışmışlardır. Onlara göre her şahsiyet orijinal olmakla beraber ortak yönleri tespit edildiği zaman kabataslak da olsa...

Yeni Sömürgecilik

Sömürge yabancı bir devletin veya ırkın başka bir milleti ve ırkı boyunduruk altına alması ve onlar üzerinde sosyal kültürel ekonomik ve politik vesayet hakkı...

Felsefi Açıdan “Savaş” Kavramı

Savaş kelimesi umumiyetle insanlara sevimsiz gelir. Bilhassa savaş aleyhtarı filmler, romanlar, tiyatrolar, şiir ve yazılar çoğaldıkça insanın savaş kavramı karşısındaki tavrı olumsuzlaşmakta ve duyguları...

Felsefî Açıdan “Barış” Kavramı

Barış kelimesini sevmeyen insan var mı? Barış (sulh) dostluk ve güvenlik içinde yaşamak demektir. İnsanların arasındaki meselelerin çatışmasız ve savaşsız çözülmesi demektir. Bunu kim...

Savaş Kışkırtıcılığı Ne Denli Kötü İse Kitlesel Pasivizasyon da O Derece Kötüdür

Savaş kışkırtıcılığı ne kadar kötü bir iş ise, kitlelerin pasifleştirilmesi de o kadar kötüdür. Çünkü savaş kışkırtıcıları milletler ve zümreler arasında barış ve anlaşma...

Türklüğün Gücü

Milletimizin gücü ve zaafı aynı noktalarda toplanır. Daha doğrusu milletimiz iyi bir lider ve idareci kadrosuna sahipse, bu özellikleri güç haline aksi halde zaafa...

Hareketimize Yön Veren İlkeler

-Türk milliyetçiliği partiler, sınıflar ve zümreler üstü bir harekettir. Ancak milliyetçilik, siyasi olsun veya olmasın, bütün meşru kuruluşlara biçim ve damgasını basar. Türk milliyetçiliği...

Din İstismarı = Dincilik

Mü’mine “din istismarcısı” denemez. Çünkü o din ve imanı için gerektiğinde her şeyini feda edebilir. Mümin kendini dinin hizmetinde görür. Mümin idealisttir. Din istismarcısı ise...