Etiket: Arvasi

Arvasi

Ahmet Arvasî (d. 15 Şubat 1932 – ö. 31 Aralık 1988) toplumbilimci, pedagog, yazar. Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde doğmuştur. Seyyid’tir. 56 yaşındayken, İstanbul‘un Erenköy ilçesindeki evinde 31 Aralık 1988
Devamını oku...

Ülkücü Egosunu Yenen İdealisttir

Sevgili peygamberimiz ve kurtarıcımız Beni kendi nefsinizden daha fazla sevmedikçe tam iman etmiş olmazsınız.” Diye buyurmuşlardır. Bunları işiten sahabeler heyecanlanarak: “ Ey Allah’ın Resulü biz seni canımızdan daha
Devamını oku...

İnsanlık, Milletler ve Tarih

İnsanlık mücerret bir kavramdır. Milletler ise, müşahhas gerçeklerdir. Milletleri doğuran coğrafi tarihi kültürel ekonomik biyolojik psikolojik ve politik pek çok sebep vardır. Bunları etkisiz bırakmak ve inkâr etmek
Devamını oku...

Milli Hakimiyet

Başka millet için milli hâkimiyet kavramı, ne mana ifade eder bilmem. Ama bizim milletimiz için bu, “Hak’a inanan ve Hak’a tapınan” bir milletin vicdanında ve gönlünde yatan mukaddes
Devamını oku...

Milli Devlet ve Milli Hükümet

Milli devlet bütün tabaka ve dilimleri ile bir milleti topyekûn kavrayan ve bağrına basan devlettir. Devlet hem dıştan hem içten gelen tehlikelere karşı milli karakterini korumasını bilmelidir. Milli
Devamını oku...

Dünya ve Dünya Malı

Psikologlar en eski çağlardan beri şahsiyet tipleri üzerinde çalışmışlardır. Onlara göre her şahsiyet orijinal olmakla beraber ortak yönleri tespit edildiği zaman kabataslak da olsa şahsiyetleri tiplere ayırmak mümkündür.
Devamını oku...

Yeni Sömürgecilik

Sömürge yabancı bir devletin veya ırkın başka bir milleti ve ırkı boyunduruk altına alması ve onlar üzerinde sosyal kültürel ekonomik ve politik vesayet hakkı iddia etmesidir. Tarihte ve
Devamını oku...

Felsefi Açıdan “Savaş” Kavramı

Savaş kelimesi umumiyetle insanlara sevimsiz gelir. Bilhassa savaş aleyhtarı filmler, romanlar, tiyatrolar, şiir ve yazılar çoğaldıkça insanın savaş kavramı karşısındaki tavrı olumsuzlaşmakta ve duyguları nefrete dönüştürmektedir. Oysa, savaş
Devamını oku...

Türklüğün Gücü

Milletimizin gücü ve zaafı aynı noktalarda toplanır. Daha doğrusu milletimiz iyi bir lider ve idareci kadrosuna sahipse, bu özellikleri güç haline aksi halde zaafa dönüşür. Türk milleti idealisttir.
Devamını oku...

Hareketimize Yön Veren İlkeler

-Türk milliyetçiliği partiler, sınıflar ve zümreler üstü bir harekettir. Ancak milliyetçilik, siyasi olsun veya olmasın, bütün meşru kuruluşlara biçim ve damgasını basar. Türk milliyetçiliği kendine dost olan bütün
Devamını oku...

Din İstismarı = Dincilik

Mü’mine “din istismarcısı” denemez. Çünkü o din ve imanı için gerektiğinde her şeyini feda edebilir. Mümin kendini dinin hizmetinde görür. Mümin idealisttir. Din istismarcısı ise münafıktır. Dini kendine
Devamını oku...