Emeklilik Hesaplama 2019

Ne vakit emekli olurum diye merak ediyorsanız alttaki emeklilik hesaplama aracımızla emeklilik hesaplamasını gerçekleştirme dilediğiniz şahıs amacıyla ideal olan statüyü seçtikten sonra dilenen bütün verileri giriniz ve sonrasında hesapla butonuna basınız. Emeklilik hesaplama aracıyla eski adıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yeni adıyla ise 4/a, 4/b ve 4/c olarak tanınan bütün statüler amacıyla SGK emeklilik hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Emeklilik nedir?

İnsan hayatı amacıyla belli yaşlar arasında kalan belirlenmiş bir çalışma vakitı vardır. Genellikle işçi ya da memur gibi ücret karşılığı çalışan şahıs bu vakitı doldurduğunda ve emeklilik yaşına eriştiğinde emeklilik şartlarını sağlamış olur ve dilerse bundan sonra çalışmayabilir. Emeklilik şartlarını sağlamış bir şahıs işinden ayrılıp emekli bulunduğunda daha evvelce çalışırken bağlı bulunduğu sosyal emniyet kuruluşunca kendine aylık bağlanır. Bu haldeki şahsa emekli, bu hale da emeklilik denir.

Ne vakit emekli olurum?

Emeklilik amacıyla lüzumlu olan şartları yerine getirdiğinizde emekli olabilirsiniz. Emeklilik amacıyla yerine getirmeniz gereken en mühim şartlar emeklilik yaşının doldurulması ve prim ödenen gün adedinin tamamlanmasıdır.

Emeklilik yaşı nasıl belirlenir?

Emeklilik yaşı ülkeden ülkeye değişiklıklar gösterir. Hem de çoğu ülkede kadınlar er­keklere göre daha erken yaşta emekli olurlar. 1986’da İngiltere, Avustralya, Belçika ve Yunanistan’da emeklilik yaşı kadınlar amacıyla 55, erkekler amacıyla 60 olarak belirlenmiştir. Türkiye’de emeklilik yaşı devlet doğrulusunda değişik statülere ve değişik koşullara göre kanunla belirlenmektedir. 8 Eylül 1999 tarihine kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında emekli olabiliyorlardı. O tarihten sonra emeklilik koşulları ağırlaştırıldıkça, emekli olabilme yaşı ve prim ödeme gün adedi yükseltildi. Kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 1 Ocak 2048 tarihi itibariyle 65 olarak uygulanacak. Farklı haller amacıyla değişik emeklilik yaşları bulunduğundan halinize özel olan emeklilik yaşını yukarıdaki emeklilik hesaplama aracımız sayesinde belirleme edebilirsiniz.

Emeklilik amacıyla doldurulması lüzumlu prim gün adedi nasıl belirlenir?

Emeklilik prim gün adedi emeklilik statüsüne ve sosyal emniyet sistemine dahil bulunduğunuz güne göre değişiklıklar gösterir. Farklı haller amacıyla doldurulması gereken değişik prim gün sasenearı bulunduğundan halinize özel olan prim gün miktarını yukarıdaki emeklilik hesaplama aracımız sayesinde belirleme edebilirsiniz.

Kimler eski adıyla SSK yeni adıyla 4/a statüsünde sigortalı olabilir?

5510 Saseneı Kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) Bendi (Ssk) Kapsamında Sigortalı Saseneanları şu şekilde sıralayabiliriz; Bir Hizmet Sözleşmesi ile, bir ya da aniden çok işverenin yanısıra çalıştırılanlar, 5510 saseneı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendi (SSK)) kapsamında sigortalı saseneırlar. Bir ya da aniden çok işveren doğrulusunda çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve aynısı başka uğraşları amacıylae alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar, İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve idare kurullarına seçilenler, Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal emniyet sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu şahıslardan hizmet akdi ile çalışanlar, 2/7/1941 tarihli ve 4081 saseneı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar, 24/4/1930 tarihli ve 1593 saseneı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirti edilen umumî kadınlar (Hayat kadınları), Milli Eğitim Bakanlığı doğrulusunda düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı vazife verilenler ile 657 saseneı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılanlar, Türkiye İş Kurumu doğrulusunda düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar.

Kimler eski adıyla Bağ-Kur yeni adıyla 4/b statüsünde sigortalı olabilir?

Kanuna göre, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Kendi işyeri olan avukat, doktor, mimar, noter, tüccar, bakkal, kasap, manav, kırtasiyeci, kuyumcu, konfeksiyoncu gibi ticari kazanç ya da serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ya da kolay usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, Anonim şirketlerin idare kurulu delegesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, başka şirket (örneğin kollektif şirket ya da limited şirket gibi) ve donatma iştiraklerinin (gemi ticareti amacıyla birleşenlerin) ise bütün ortakları,Tarımsal faaliyette bulunanlar (çiftçiler), eski adıyla Bağ-Kur, yeni adıyla 4/b kapsamında sigortalı saseneıyorlar.

Kimler eski adıyla Emekli Sandığı yeni adıyla 4/c statüsünde sigortalı olabilir?

Kamu idarelerinde; 4/a’lı (SSK) olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sıksık olarak çalışıp alakalı kanunlarında 4/a (SSK) kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 4/A ve 4/B’li olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp alakalı kanunlarında 4/a kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 saseneı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, 4/c’li sigortalı saseneacaklar. Bunlara ek olarak 4/c`li (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı saseneanlara dair hükümler ayrıca, Kuruluş ve personel kanunları ya da başka kanunlar gereğince seçimle ya da atama yolu ile kamu idarelerinde vazifeye gelenlerden; bu vazifeleri sebebiyle kendilerine alakalı kanunlarında devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınan olanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar, Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri, 4/C’li iken, bu kapsamdaki bireylerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve idare kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar, Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan ya da kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere asli askerlik eğitimine tutulan adaylar, Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Güvenlik Genel Müdürlüğü hesabına okuyan ya da kendi hesabına okumakta iken Güvenlik Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler, ile alakalı da uygulanacak. Hem de; son iki bentte belirti edilen okulları tamamlamadan ayrılanlar ile okulları tamamlamalarına karşın vazifelerine başlamadan ayrılanların, bu okullarda geride bıraktığımız eğitim süreleri sigortalılıklarından sasenemayacaktır.

SGK emeklilik işlemlerinde 1 sene kaç gün olarak saseneır?

Normalde bir sene 365 gün bulunduğu halde, uygulamada her ay 30 tam gün olarak öneme alındığından, 1 sene da 360 gün olarak öneme alınır.

Emeklilik Hesaplama (Ne vakit emekli olurum?) aracını siteme nasıl eklerim?

Emeklilik Hesaplama (Ne vakit emekli olurum?) aracımızı sitenize ekleyerek sahip olunan ziyaretçilerinize kolayçe değişik bir içerik sunarken aynı vakitte yeni ziyaretçiler elde etme fırsatı da yakalarsınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu