Bilim, Doğa ve Hayvanlar

Ekosistem Nedir?

Ekosistem, doğal bir topluluğun hem yaşayan (biyotik) hem de uyuşmayan (abiyotik) bileşenlerinin toplamıdır.

Ekosistem, doğal bir topluluğun hem yaşayan (biyotik) hem de uyuşmayan (abiyotik) bileşenlerinin toplamıdır. Enerji akışları ve besin döngüleri süreci, hem biyotik hem de abiyotik elemanların birlikte çalışmasını mümkün kılar. Kısacası, bir ekosistem, bir etkileşimdir ve bazen organizmaların sınırlı alanlarda var olmasına izin veren bir simbiyozdur. Enerji, hava, su, toprak, toprak mineralleri ve azot, bir ekosistemin tüm önemli bileşenleridir. Dış faktörler, bir ekosistemin nasıl varolduğu ve ilerledikleri konusunda da önemlidir. İklim, topoğrafya, zaman, biyota ve ana materyal ekosistemi bir şekilde etkiler.

Ekosistem Türleri Nelerdir?

  • Tatlı su ekosistemleri: Tatlı su ekosistemi, yeryüzünün yüzeyinin yaklaşık% 1.8’ine eşit olan küçük bir alan olarak tanımlanabilir. Bu ekosistem, flora ve fauna gibi çeşitli hayatlara sahiptir. Tatlı su planktonu da mevcuttur.
  • Karasal ekosistemler: Karasal ekosistem, tropik yağmur ormanları, savanlar, çöller, ılıman otlaklar, yaprak döken ormanlar, iğne yapraklı orman ve tundra gibi yedi ana ekosistemi kapsamaktadır. Bir yerin ve iklim düzeninin yeri, karasal ekosistemleri büyük ölçüde etkilemektedir.
  • Okyanus ekosistemleri: Okyanus ekosistemi, gezegenin yaklaşık %75’ini kapsamaktadır. Tüm fotosentezlerin yaklaşık %40’ı okyanuslarda olur.

Ekosistem Unsurları Nelerdir?

Bir ekosistemin yaşayan ve yaşamayan unsurları, sınırları içindeki tüm katılımcıların gelişmesine olanak veren karmaşık bir ilişkiye sahiptir. Biyotik organizmalar ve abiyotik unsurlar bir araya geldikçe, bir ekosistemin varlığını sürdürebilmesi için uygun bir ortam yaratmak için farklı rollerini oynarlar. Biyotik organizmalar, mikroorganizmalar, hayvanlar ve bitkiler gibi canlı elementler olarak tanımlanır. Abiyotik faktörler, bu biyotik elementlerin gelişmesine izin veren kayaçlar, toprak, hava ve sudur.

Bir ekosistemin üç önemli yaşam bölümü vardır: üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar. Bu üç bileşen her zaman dünya üzerindeki herhangi bir ekosistemde bulunur. Büyümek ve gelişmek için onlara çevre sağlayan abiyotik faktörlerle çalışırlar. Bir ekosistemdeki biyotik elementlerin ana ortakları abiyotik faktörler olsa da, bazı abiyotik elementler bu ekosistemi zayıflatacak çevresel stres üretebilir. Okyanus kıyısı, çoğu zaman çevresel stres altında olan intertidal bir bölgeye sahiptir. Bu stres, bölge düşük gelgitlerde havaya maruz kaldığında ve tersi olarak üretilir. Bu bölgelerde yaşayan deniz hayvanları hayatta kalmak için bu koşullara adapte olmalıdır. Öte yandan, insan müdahalesi olmayan bir orman ya da orman, hayvanların besin ağı faktörüne rağmen gelişmesine izin veren çok kararlı bir ortama sahiptir.

 

Bu yayın ne kadar yararlı oldu?

Ortalama: / 5. Oy sayısı:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu