Ekonomik küreselleşme , ülkelerin ekonomik durumlarının diğer ülkelere büyük ölçüde bağlı olabileceği bir dünya olgusudur. Birçok müttefik ülke, diğer ülkelerin sahip olmadığı kaynakları birbirine tedarik edecektir. Bu kaynaklar ithal edilen ürünleri, teknolojiyi ve hatta insan emeğini kapsayabilir. Pek çok insan bu fenomenin tüm uluslar için merkezi bir hükümetten oluşan “tek dünyalı bir hükümete” yol açabileceğini gözlemledi.

Küreselleşme altındaki popüler faaliyetlerden biri , ürün ve hizmetlerin ülkeler arasında veya ülkeler arasında değiştirildiği uluslararası ticarettir . Bol miktarda doğal kaynağa sahip birçok ülke, eşsiz yerel ürünlerini pazarlamak ve buna bağlı olarak ekonomik durumlarını iyileştirmek için bu ticaret sistemine güvenir. Asya ticareti ile Avrupa’yı birbirine bağlayan İpek Yolu’nun kanıtladığı gibi uluslararası ticaret yüzyıllar boyunca uygulanmaktadır. Bu tür bir ticaretin modern bir örneği, Amerika’da satılan pek çok oyuncunun yüzeyinde kabartma “Çin’de üretilmiştir” ifadesinin bulunduğu oyuncak endüstrisidir.

Ekonomik küreselleşme, öncelikle bir ulusun finansal ve ekonomik yönlerini içerebilir, ancak onun birbirine bağımlı olması, bir ülkenin kanun koyma sistemini ve kültürel kimliğini kaçınılmaz olarak etkileyebilir. Ticareti düzenlemek ve her iki ülkeyi de terör tehdidinden korumak için ülkeler arasında ticaret politikaları ve vergi anlaşmaları oluşturulmaktadır. Çok uluslu şirketler birçok ülkenin bazı kültürel yönlerini değiştiriyor; örneğin fast food restoranları, pirinci temel bir gıda olarak kabul eden Asya ülkelerinin yeme alışkanlıklarını değiştirdi. Avrupa ülkelerinden gelen moda trendleri de dünyanın karşı tarafına taşınmaktadır.

Bir kişinin bakış açısına bağlı olarak, ekonomik küreselleşmenin hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Avukatlar, fenomenlerin artan iş olanakları ve daha yüksek maaşlarla bir ülkenin üretkenliğini arttırdığını iddia ediyor. Bu ekonomik büyümeye ve daha yüksek bir yaşam standardına yol açabilir . Ülkelerin birbirlerine olan güvenleri, uluslararası barış için daha iyi bir şans yarattı. Ayrıca, büyük ölçüde teknoloji yardımıyla kültürel farkındalık ve anlayışın önünü açmıştır.

Diğer taraftan, bazı insanlar küreselleşmenin faydalardan daha fazla dezavantajı olduğuna inanıyor. Olumsuz sonuçlardan biri, birçok ülkede hammadde talebinin artması nedeniyle doğal kaynakların daha hızlı tükenmesidir. Diğer bir dezavantaj, birçok ülkenin gelişmekte olan ülkelerden dış kaynaklı insan emeğinden yararlanabileceği için insan haklarının ihlalidir . Diğerleri, daha güçlü ülkelerin daha az gelişmiş ülkeleri koloninin ekonomik durumunu kontrol altına alarak kolonileştirmesinin bir yöntemi olduğunu söylüyor. Ekonomik küreselleşmenin olumlu veya olumsuz etkileri olsun, hiç kimse bu fenomenin günümüzdeki küresel kalkınma üzerindeki etkisinden ve etkisinden şüphe edemez.

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

14 + 8 =