‘Aman karlı dağlar ne olur Esker ağam gelende yaralarım ey olur.’

Dündar Ağam , çoh görestim hardasan ? Eller sanir bir karanluk gordasan Mene göre Tanrı nerde ordasan,

Get Cennette nebileri gör ağam , Muhammedin sağ yanında dur ağam.

Ilduz ahar , yuhudaki er bilmez , Yol nicedür , degeneksiz kör bilmez Yadlar helbet gadir bilmez , ar bilmez ,

Beş bin yıldur biz tanışuh hey ağam , Esker ağam , yiğit ağam , beğ ağam,

Nece yıldur , bir işıhlı düşüm var, Durağım yoh ; beyle böyük işim var . Hele bahın , ne çileli başım var ;

Abu Felek merd ağamı apardı , Ciğerimin bir parasın kopardı

Her gavgede duzah olur , al olur , Ülkü içün boz tikenler gül olur . Rehmet yağar ifak sular sel olur ,

Şahin kuşu ucalardan av gollar , Turan ilde düğümlenür sarp yollar.

Bahar gelür , mökkem buzlar çözülür , Gözelerden duru sular sözülür Durmak olmaz ! Dündar Ağam üzülür ,

Allah deyip , öz yurtlara varalım , Zalımların bayrağını cıralım

Ataş yanıp tütün göğe ağanda , Delü kurtlar düşmanını boğanda , Tanrıdağ’da bayaz aylar doğanda

Dündar Ağam , Ötüken’de toy edek , Kara kımız göl olanda pay edek.

Beyle yazdım , Türklük bunu tez bilsin Türkmen bilsin , Yörük bilsin , Uz bilsin. Kafkas ilde bala bilsin , kız bilsin ,

Dündar Ağam heç çıkmasın ürekten, Sayasında dertleşirih iraktan

Dilaver Cebeci

Dündar Taşer
Dündar Taşer