Doğal Kaynaklar Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Doğal Kaynaklar Nedir? Doğal kaynaklar, insanın varlığı olmadan dünyada var olan bileşenlerdir. Bu doğal kaynaklar yenilenebilir kaynaklardan yenilenemeyen kaynaklara, canlı olmayan kaynaklara veya maddi olmayan kaynaklara kadar değişen farklılıklar göstermektedir. Doğal kaynaklar, insanların ve diğer tüm canlı organizmaların hayatta kalması için gereklidir. Dünyadaki tüm canlılar, doğal kaynakları kullanır; yani su, hava, doğal kimyasallar veya enerji olabilecek temel bileşenleri kullanmaktadır. Dünyadaki doğal kaynaklara olan yüksek talep, hızlı tükenme sürecine yol açmıştır. Sonuç olarak, çoğu ülke doğal kaynakların düzgün yönetimi ve sürdürülebilir kullanımı için çalışmalar yapıyor.

Doğal Kaynak Çeşitleri Nelerdir?

Doğal kaynaklar yenilenebilir ve yenilenemeyen kaynaklar, biyotik ve abiyotik kaynaklar ve stok kaynakları gibi farklı kategorilere ayrılabilir.


Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Nelerdir?

Yenilenebilir doğal kaynaklar, kullanımdan sonra doğal olarak yenilenebilen kaynaklardır. Rüzgar, su, doğal bitki örtüsü, güneş enerjisi gibi kaynakları içerir. Bu kaynaklar bolca doğada var. Yenilenebilir kaynakların tüketilmesi konusunda çok az endişe var çünkü üretim oranları insan tüketim oranını aşıyor. Tüm dünyadaki koruma uzmanları ve yeşil severler, yenilenebilir kaynakların kullanımını savunmaktadırlar çünkü bunlar, hali hazırda mevcuttur ve çevreye daha az maliyetlidir.

Yenilenemeyen Doğal Kaynaklar Nelerdir?

Yenilenebilir olmayan kaynaklar, kullanımdan sonra yenilenmesi çok uzun süren veya sınırlı miktarlarda bulunan bileşenlerdir. Yenilenebilir olmayan kaynaklar arasında ham petrol, değerli metaller, mineraller ve kayalar gibi ürünler bulunur. Bazı tehlike altındaki hayvanlar da yenilenebilir olmayan kaynaklar olarak sınıflandırılmaktadır, çünkü mortalite oranları üreme oranlarından çok daha yüksektir. Yenilenebilir olmayan bu kaynakların korunması ve tükenmesinin önüne geçmek için sorumlu ve dengeli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Canlı Doğal Kaynaklar

Biyotik yani doğal canlı kaynaklar, çevrede doğal olarak var olan canlı kaynaklara işaret eder. Bu tür kaynaklar arasında, hepsi de biyotik doğal kaynaklar olarak listelenen ormanlar, vahşi yaşam, hayvanlar ve fosil yakıtlar bulunmaktadır.

Biyolojik Olmayan Doğal Kaynaklar

Biyolojik olmayan doğal kaynaklar, çevrede yaşamayan doğal ürünlerdir. Bu kaynaklar, diğerleri arasında su, kayalar, metaller ve mineralleri içerir.

Stok Doğal Kaynaklar

Dünyada, bir kısmı henüz kullanılmayan çok sayıda kaynak var. İnsanlar, nadir bulunan gazlar ve bazı radyoaktif materyaller gibi doğal kaynaklardan bazılarını çıkarmak ve kullanmak için beceri ve teknolojiye sahip değildir. Sonuç olarak, bu kaynaklar gelecekte kullanılmak üzere stok kaynakları olarak sınıflandırılmaktadır.

Doğal Kaynakların Tükenmesine Neden Olan Sebepler

Doğal kaynaklar sınırlı miktarlarda mevcuttur. Ne yazık ki, çeşitli faktörler bu kaynakların sömürülmesine yol açmıştır. Bazı bileşenler tükenme riski altındadır.

Çevre kirliliği, yüksek nüfus, kontrolsüz kalkınma, iklim değişikliği ve modern yaşam tarzları, doğal kaynaklara yönelik tehditlerdir.

Doğal Kaynaklar ve Çevre Kirliliği

Çevre kirliliği, doğal kaynakların bozulmasına ve tükenmesine yol açan başlıca neden olmuştur. Çevre kirliliği, esas olarak faaliyetlerinde kimyasal ve plastik üreten ve kullanan endüstrilerden kaynaklanmaktadır. Bu kimyasallar, toprak ve su sistemlerine girer ve kaynakların bileşimini değiştirir. Çevrede sert kimyasalların ve plastiklerin artan kullanımı sudaki yaşamın tahrip olmasına yol açmıştır.

Yüksek Nüfus Seviyeleri

Yoğun Nüfus

Son 50 yılda dünyadaki insan nüfusu önemli ölçüde artmıştır. İnsan sayısı arttıkça, doğal kaynaklara olan talep de artmaktadır. İnsanların dünyanın bazı bölgelerinde doğal kaynakların çoğunun tükenmesine yol açan su, tarım arazileri, mineraller ve vahşi yaşam gibi aşırı sömürü kaynakları var. Kontrolsüz nüfus artışı olan ülkeler, çevresel bozulmaya yol açan sınırlı doğal kaynakları kontrolsüz bir şekilde harcarlar.

Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Kalkınma

Çoğu ülke yeni sanayi ve altyapı oluşturulmasıyla hızlı bir gelişme yaşamıştır. Bu kalkınma projeleri, toprak, enerji, su ve insan kaynakları gibi birçok kaynak gerektirir. Bazı durumlarda, kalkınma hareketleri ormanlara veya toprağa zarar verdi ve önemli bitki örtüsü ve vahşi yaşamın yok olmasına yol açmaktadır. 

Bu nedenle, sınırlı ve nesli tükenmekte olan kaynakların aşırı kullanılmasını önlemek için gelişimi kontrol etmek gereklidir.

İklim Değişikliği

İklim değişikliği şu andaki dünyada bir gerçekliktir. İklim değişikliğinin etkileri aşırı sel, aşırı hava koşulları, depremler ve diğer felaketler olmuştur. Bu değişiklikler, bazılarının yok olmasına neden olurken çok sayıda türün yaşam tarzını tehdit etti. 

İklim değişikliğinden kaynaklanan orman yangınları, değerli doğal kaynaklar olan ormanların tahrip olmasına da neden olmuştur.

Modern Yaşam Tarzları

Modern toplum, insanlık tarihindeki en ileri toplumdur. Gelişmiş yaşam biçimi nedeniyle, insanların sahip olduğu birçok talebi karşılamak için daha fazla kaynağa ihtiyaç vardır. Örneğin, insanlar yollarda, evlerde elektronik ortamda ve eğlence etkinlikleri sırasında araçlarla çok fazla enerji tüketiyorlar. 

Bu artan tüketim, fosil yakıtlara ve enerji üretimine olan yüksek talebe yol açmıştır. Ardından, bu doğal kaynaklar tükenmişliklerine yol açacak şekilde kullanılmıştır.

Zararlı Tarım Uygulamaları

Gıda talebinin artması nedeniyle çoğu ülkede tarımsal faaliyetler artmıştır. Bazı uygulamalar ormanları temizler ya da çevrenin zarar görmesine yol açacak şekilde araziyi kullanır. Ek olarak, büyük çiftliklerin uygun önlem olmaksızın sert kimyasalları kullanması gerektiği bilinmektedir. Bu, toprak ve sudaki zararlı ürünlere yol açar. Bu nedenle, tarımsal faaliyetler giderek doğal kaynakların bozulmasına yol açmaktadır.

Doğal Kaynakların Korunması

Yerel düzeyde, ülkeler doğal kaynakları sömürüden korumak için korunan alanlar kurmuşlardır. Koruma uzmanları, yok olma tehlikesi olan yenilenemeyen kaynaklar yerine rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir doğal kaynakların kullanımını da teşvik ediyorlar. Ek olarak, çoğu ülkede doğal kaynakların çıkarılmasını ve kullanılmasını denetleyen hükümet birimleri vardır. Bu bölümler, değerli metaller, nadir metaller ve enerji kaynakları gibi doğal kaynakların yönetimi ile ilgili kurallar oluşturur. Ayrıca bu tür kaynakların üretimi ve satışı ile ilgili şirketlere lisans sağlarlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

yirmi + 14 =

Başa dön tuşu
Kapalı