Bilim, Doğa ve Hayvanlar

Doğal Gaz Nedir? Nasıl Oluşur?

Doğal gaz doğal olarak meydana gelen fosil yakıtlardır.

Doğal Gaz Nedir? Doğal gaz, değişen miktarlarda yüksek alkanlar ve daha az oranda helyum, hidrojen sülfür, azot ve karbondioksit içeren metandan oluşan hidrokarbonların doğal bir karışımıdır. Diğer kullanımlar arasında elektrik, yemek pişirme, ısıtma ve araba yakıtı üretmek için enerji kaynağı olarak kullanılan fosil yakıttır.

Doğal Gaz Nasıl Oluşur?

Doğalgaz, kısaca bitki ve hayvan kalıntılarının ayrışması, dünya yüzeyinin altında milyonlarca yıldır yoğun basınca ve sıcaklığa maruz kaldığında doğal gaz oluşur. Milyonlarca yıl önce, hayvan ve bitki bir araya toplanmış halde, silt ve kumla karıştırılmış kalın dekompozisyon maddelerini oluşturuyordu. Bu tabakalar kayaların, çamurun ve kumların altına gömüldü. Yoğun basınca ve sıcaklığa maruz bırakıldılar ve zamanla petrol, kömür ve doğal gaza dönüştüler. Doğal gazlar bazı yerlere taşınmış ve kayaçlar arasında çatlaklar oluşturmuş ve bazı yerlerde gazlar, diğer tortul kayaçlar arasında kumtaşı ve şeyllerde meydana gelmiştir.

Doğal Gaz Kaynakları

1) Doğal Gaz

On dokuzuncu yüzyılda, petrol üretiminin yan ürünü olarak doğal gaz elde edildi. Ekstraksiyon prosesi sırasında basınç azalmasından dolayı bazı doğal gazlar solüsyondan serbest bırakıldı. 19. yüzyılda ve yirminci yüzyılın başlarında istenmeyen doğal gazın atılması özellikle aktif petrol sahaları için bir problemdi; bu yüzden yakıldılar. Şu anda, petrol çıkarma işleminin yeniden basınçlandırılmasına ve ekstraksiyon oranlarının iyileştirilmesine ya da gelecekteki pazarların beklenmesine yardımcı olmak için enjeksiyon kuyularından yararlanarak rezervuara geri pompalanmaktadır.

2) Şeyl Gazı (Kaya Gazı)

Şeyl gazı, şeyllerden çıkarılır. Şeylin matris geçirgenliği, ekonomik içerikte gazın akması için çok düşük olduğundan, kuyular, gazın akmasına izin veren doğal kırıklara bağlıdır. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde, kaya gazı, 2000 yılından bu yana doğal gazın ana kaynağı haline gelmiştir. ABD’deki doğal gazın başarılı bir şekilde çıkarılmaası nedeniyle, Güney Afrika, Polonya ve Çin gibi diğer ülkeler şeyl gazını kullanmaya başlamıştır.

Diğer Doğal Gaz Kaynakları

Kömürün yıkıcı damıtma işlemi ile şehir gazı oluşmakta ve metan, karbon monoksit ve hidrojen gibi doğal gazlar olarak kullanılan diğer hidrokarbonlar gibi çok sayıda gaz içermektedir. Diğer kaynaklar metan hidratlar, biyogaz ve çöp gazı içerir. Biyogaz, biyokütlenin anaerobik çürüme süreci ile açığa çıkan metan bakımından zengin gazlardır. Depolama sahalarındaki atık ayrıştığında çöp gazı üretilir.

Doğal gaz nedir ve nasıl oluşur sorusunu yanıtladık. Sorularınız varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.

Bu yayın ne kadar yararlı oldu?

Ortalama: / 5. Oy sayısı:

1 Yorum

  1. Doğalgaz, petrol yer kabuğunun kırk kilometre derinliğinde çok miktarda hidrojen ile karbon birikiminin reaksiyon şartları oluştuğunda çok büyük patlamayla çok büyük depremle oluşur yer katmanlarını hareketlendirerek fay oluşturup yüzeye çıkar. Derinlerde doğalgaz sıvı ( likit ) halde olduğundan faylardan (çatlaklardan) birden gaz çıkışı olmaz. Sıvı gaz birden genleşme olursa genleşmenin olduğu yer kuru buz oluşmasından kapanır, gaz salınımı olmaz. Doğalgaz arama kuyularında da aynı durum oluşur. Doğalgaz oluşumu ile çok büyük depremler oluşurken gaz basıncıyla fay (katman) hareketleri oluşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu