Çin Ekonomisinin Geleceği ve Karşılaştığı Zorluklar

Geçtiğimiz 40 yıl boyunca Çin, kendisini gelişmekte olan bir ekonomiden benzeri görülmemiş bir refah seviyesine dönüştüren en güçlü performans gösteren ekonomilerden biri oldu. Bununla birlikte, son yıllarda, Çin’deki hızlı büyüme hızının yavaşlamaya başlaması ve önümüzdeki birkaç yıl içinde ekonomik zorlukların, yavaşlamaya ve hatta durgunluğa yol açabileceği endişesi var.

Çin ekonomisinin karşılaştığı zorluklar nelerdir?

Demografik değişiklikler: Tek çocuklu ailesinin bir sonucu olarak Çin, demografik yapılarında hızlı bir değişim yaşamaktadır. Yaşlıların genç çalışanlara oranının keskin bir şekilde artacağı tahmin edilmektedir.

1980’lerde, Japonya’nın dünyanın en büyük ekonomisi olacağı tahmin ediliyordu. Ancak, 1990’larda ve 2000’lerde Japon ekonomik mucizesi aniden sona erdi. Bunun bir nedeni demografik verilerde bir değişim ve genç çalışan yetişkinlerin yüzdesinde bir düşüştü. Çin hala çalışma yaşı nüfusunun sağlıklı bir yüzdesine sahip olacak, ancak gençlerin yaşlılara oranı, ekonomik büyüme için fırsatları sınırlandıracak şekilde önemli ölçüde düşecek.

Yüksek yatırım seviyeleri sürdürülebilir değil. Çin’in ekonomik büyümesinin bir özelliği de, çok yüksek yatırım seviyelerine dayanmasıdır. Bu kısmen göreceli olarak yüksek tasarruf oranlarından kaynaklanmaktadır, bu nedenle Birleşik Krallık ile kıyaslandığında, çok daha düşük tasarruf oranları söz konusu değildir. Bununla birlikte, olağandışı olan GSYİH’nın neredeyse yarısını oluşturmaktadır. 2010 yılında, Brüt yatırım Çin GSYİH’nın yüzde 48’ini oluşturdu. Bu, 2017’de %44’e düştü ancak hala çok yüksek.

Ekonomik büyümeyi teşvik etmek için yatırıma güvenmenin bir konusu, uygun yatırım projeleri bulmanın giderek daha zor hale gelmesidir. Özellikle ekonomi ve konut piyasası olgunlaştıkça, ek yatırımın azalan bir marjinal faydası var. Bir uyarı işareti, Çin’in sermaye-çıktı oranının son on yılda 4’ten 6’ya yükseldiği yönünde. Bu, yatırımın (sermaye) göreceli olarak daha küçük bir çıktı verdiği anlamına gelir; yani yatırım daha az verimli hale gelir.

Ekonomik gelişimlerini sürdürmek için Çin’in yeniden dengelenmeyi ve daha yüksek tüketime geçişi teşvik etmesi gerekecektir.

Çin, pazarda bazı reformları sürdürmeyi başardı. Daha önce devlete ait sektörlerin özelleştirilmesi, hızlı verimlilik ve verimlilik kazanımlarına izin vermiştir. Bununla birlikte, reformların yönünün Çin ekonomisi ile sona erdiği ve devlet sektörüne yönelik endişe verici bir tercih ve özel sektördeki devlet müdahalesi ile ilgili endişeler bulunmaktadır. Bununla ilgili sorun, devlet destekli birçok firmanın “başarısız olmak için çok büyük” olduğu veya devletin desteğe müdahale edeceği yönünde bir his edinmesidir.

Bankalar sık ​​sık serbest piyasa ilkelerine önem vermeden büyük devlet işletmelerine borç vermişlerdir. Sonuç olarak, gerçek yeni başlangıçların yeterli sermaye fonu alması zor.

Çin büyüme eğiliminin önümüzdeki birkaç yıl içinde düşeceği tahmin edilmektedir. Çin hükümeti, bunun hızlı büyümenin geride bıraktığını hissedenler arasında işsizliğe ve durgunluğa neden olmasından kaynaklanıyor.

Çin’de borç birikimi: 2004 ve 2008 yıllarının sonunda, Çin brüt borç GSYİH’nın % 170’i civarındaydı. 2018’de bu borç GSYİH’nın %300’üne yükseldi. Sally Chen ve Joong Shik Kang tarafından bir bildiri, Çin’in kredi patlamasının krize yol açma riski altında olduğunu öne sürüyor.

Bu uzun vadeli faktörlere ek olarak, ABD ile yapılan son ticaret savaşı, Çin ekonomisinin Çin büyümesinin önemli bir parçası olan ticaret üzerindeki aksama riskini ortaya koydu.

Çin’in hızlı sanayileşmesi, yaşam standartlarını düşüren ve halk sağlığı açısından önemli bir tehlike haline gelen maliyet artışlı bir kirlilikle karşılandı. Artan ekonomik çıktı ile kirlilik seviyelerini azaltmaya çalışmak arasında bir çelişki var.

Çin ekonomisinin artan talebi, Çin’in gıcırdayan güç altyapısına büyük taleplerde bulundu. Bu, Three Gorges Barajı gibi projeler oluşturulmasına yol açtı. Bu, çevresel ve sosyal problemler yarattığı için eleştirildi. Çevreciler barajın birçok türün doğal yaşam alanını ciddi şekilde etkileyeceğinden korkuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu