Çevresel Psikoloji Nedir?

Bir kavram olarak, çevre psikolojisi bir anda birçok farklı disiplini kapsar. Çevresel psikoloji kavramının ifade edebileceği “çevre”, hem mimari hem de sosyal çevre dahil olmak üzere, kelimenin hem somut hem de hayal edilmiş yorumlarını içerir. 

Çevresel psikoloji, multidisipliner yapısı gereği özlü bir şekilde ifade etmekte zorlanabilirken, tüm alanlardaki temel iddiası bireyler ve çevresi arasındaki etkileşimin varlığı ve önemidir. Çevresel psikoloji, çevrenin, içinde ya da zihinsel olarak algılayan insanların gelişimi ve devam eden davranışlarında önemli bir faktör olarak yorumlanması gerektiği inancına dayanır.

Coğrafyadan ekonomiye kadar düzinelerce akademik alandan saygın profesyoneller, çevre psikolojisi kavramını ve farklı alanlara uygulandığında etkilerini ısrarla tartıştılar. Oysa oybirliğiyle uzlaşılan bir fikir birliği, olasılıklar alanından çok uzak kalsa da, birçok çevre psikolojisi araştırmacısı bulgularını, farklı tartışma alanlarında “çevre” teriminin farklı şekilde yorumlanmasına dayanan organize “alt kümeler” olarak derlemiştir.

İdeal olarak, insan davranışının, sosyal ve coğrafi ortamların eşzamanlı etkileriyle nasıl şekillendiğinin daha iyi anlaşılması, insan davranışının daha doğru bir tahmin modelinin oluşturulması için kullanılabilir.

Bir anlamda, farklı ortamların tüm yönetim kurulu boyunca davranış değişikliğinin çok aranan ortak paydaları, davranışsal modellemenin “X faktörleri” olarak düşünülebilir. İnsan davranışlarının bir grid grafiğinde tüm sosyal ve coğrafi “koordinatlar” arasındaki kesişimlerin nesnel bir tasviri, neredeyse tüm çalışma alanlarında ve iş kollarında bulunanlar için ölçülemez bir değere sahip olacaktır.

Çevresel psikolojinin pratik uygulamaları ile ilgili tartışmalar, hem yönelim hem de sorun yönelimine yol açmıştır. Çevresel psikoloji alanı, eşzamanlı olarak nesnel sorun çözümünü hedefleyen ve daha sağlıklı bir sosyal iklimi kolaylaştıran araştırmalarla doludur. Çevresel psikolojinin ilgilendiği fiziksel faktörler sadece doğal ekosistemlerin sağlığına değil, aynı zamanda oturma odası veya lobinin düzenlenmesi gibi şeylerin bile ince davranışsal etkilere sahip olabileceğine işaret etmektedir.

Değer odaklı düzeyde, çevresel psikoloji araştırması, çevresel stresin aynı fiziksel alanda yaşayabilen, ancak çevrelerindeki tümüyle farklı algılara sahip olan bireyler üzerindeki farklı etkileriyle ilgilidir. Farklı bireylerin kendi çevrelerini nasıl algıladıkları konusundaki farklılığın yarattığı stres yoğunlukları, mesleki performansları, günlük davranışları ve hatta dürtü kontrolleri üzerinde farklı etkilere neden olabilir.

Daha çevreci psikoloji anlayışının peşinde koşmak, küçük çaplı bir biçimde, tüm toplumları etkileyen suç davranışlarından şehir mimarisinden etkilenen fiziksel hareketlere kadar geniş bir yelpazedeki davranış kalıplarını daha etkin bir şekilde açıklama fırsatı ile motive olmuştur. İnsan davranışlarını küresel ölçekte kollektif olarak modelleme girişimleri hâlâ çok büyük bir hata payına maruz kalmaktadır, ancak çevrenin “gizli” davranış modifikasyon etkilerini doğru olarak hesaplayan geliştirilmiş bir model ile, öngörü gücünde önemli bir artış olabilir. . Halen, insan davranış modellemesinin, çevre psikolojisine dair net bir bakış açısına ulaşılmadan önce büyümesi için hala büyük bir alan bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu