Cengiz Han ve İmparatorluğu Hakkında Okunacak 28 Kitap

 1.  ALINGE, Curt (1967), Moğol Kanunları, (çev. Coşkun Üçok), Ankara: Sevinç Matbaası.
 2. BARTHOLD, Vasiliy (1963), Turkestan v Epohu Mongolskogo Naşestviya, Moskova:
  İzdatelstvo Vostoçnoyi Literaturi.
  (1990), Moğol İstilasına Kadar Türkistan, (çev. Hakkı Dursun Yıldız),
  Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 3. BRETSCHNEİDER, E. (1910), Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources,
  Vol. I, London.
 4. CARPİNİ, Johann de Plano, Moğol Tarihi ve Seyahatnamesi 1245-1247, (çev. Ergin
  Ayan), Trabzon.
 5. CÜVEYNİ, Alaaddin Ata Melik (1999), Tarih-i Cihan-Güşa, (çev. Mürsel Öztürk),
  Ankara: T.C.K.B.
 6. ÇEHOVİÇ, O. (1980), “Çertı Ekonomiçeskoy Jizni Maverannahra v Soçineniyah po
  Fıkhu i Şurutu”, Blijniyi i Sredniyi Vostok, Moskva: 220-230.
 7. DAVİDOVİÇ, E. (1980), “Zoloto v Denejnom Hozyaystve Sredney Azii IX-XVIII vv”,
  Blijnii i Srednii Vostok, Moskva: 55-69.
  (1972), Denejnoye Hozyaystvo Sredney Azii Posle Mongolskogo
  Zavoyevaniya i Reforma Masud-beka (XIII v.), Moskova.
 8. ERDEM, İlhan (1995), Türkiye Selçukluları-İlhanlı İlişkileri (1258-1308), AÜ, Ankara.
 9. ESENBERLİN, İlyas (2001), Çingishan Potryasatel Vselennoy, Almatı: Fond
  Esenberlina.
 10. CHALİAND, Gerard (2001), Göçebe İmparatorluklar Moğolistan’dan Tuna’ya, (çev.
  Engin Sunar), İstanbul: Doğan Kitapçılık.
 11. GUMİLEV, Lev (1992), V Poyiskah bimişlennogo Tsarstvo, Moskova: Tovarişşestvo
  Klişnikov, Komarov i K.
  (2002), Muhayyel Hükümdarlığın İzinde, (çev. D. Ahsen Batur), İstanbul:
  Selenga Yay.
 12. GROUSSET, Rene (1980), Bozkır İmparatorluğu Atilla/Cengiz Han/ Timur, (çev.
  Reşat Uzman), İstanbul: Ötüken.
  HOWORTH, Henry (1880), History of the Mongols from the 9th to the 19th Century,
  London: Longmans, Green, and Co.
  (1970), History of the Mongols from the 9th to the 19th Century, Taipei:
  Ch’eng Wen Publishing Co.
 13. KAFALI, Mustafa (2002), “Çağatay Hanlığı”, Türkler, C.8, Ankara: Yeni Türkiye
  Yayınları: 345-358 Kazakistan Tarihi (Köne Zamandan Bugünge Deyin,
  oçerk), (1994), Almatı: Davir.
 14. KAFESOĞLU, İbrahim (1956), Harezmşahlar Devleti Tarihi (485-617/ 1092-1229),
  Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 15. KURAT, Akdes Nimet (1948), Rusya Tarihi başlangıçtan 1917’ye kadar, Ankara.
  Manghol-un Niuça Tobça’an (Yüan-Ch’ao Pi-Shi) Moğolların Gizli Tarihi
  (1995), (çev. Ahmet Temir), Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 16. MARSHALL, Robert (1996), Doğudan Yükselen Güç Moğollar, (çev. Füsun
  Doruker), İstanbul: Gençlik Yay.
 17. NASONOV, N. Arseni (1940), Mongolı i Rus (İstorya Tatarskoy Politiki Na Rusi),
  Moskova-Leningrad: İzdatelstvo Akademii Nauk SSSR.
 18. ÖGEL, Bahaeddin (2002), Sino-Turcica Çingiz Han’ın Türk Müşavirleri, İstanbul:
  Kültür Sanat Yay.
 19. REŞİDÜDDİN (1960), Sbornik Letopisey, (çev. Yu.P.Verhovskiyi), II tom, Moskova:
  İzdatelstvo Akademiyi Nauk SSSR.
 20. ROUX, J. Paul (2001), Moğol İmparatorluğu Tarihi, (çev. Aykut Kazancıgil, Ayşe
  Bereket), İstanbul: Kabalcı Yay.
 21. RUBRUK Wilhelm von (2001), Moğolların Büyük Hanına Seyahat 1253-1255, (çev.
  Ergin Ayan), İstanbul.
 22. SCHURMANN, F. Herbert (1956), “Mongolian Tributary Practces of the Thirteenth
  Century”, Harvard Journal of Asiatic Stadies V. 19, December, N 3, 4., USA:
  Harvard-Yengching İnstitute: 304-389.
  SPULER, Bertold (1988), History of the Mongols. Based on Eastern and Western
  Accounds of the Thirteenth and Fourtheenth Centuries, (trans. from German
  by Helga and Stuard Drummond), New York: Dorset Press.
 23. TEMİR, Ahmet (1976), “Türk- Moğol İmparatorluğu ve Devamı”, Türk Dünyası El
  Kitabı,Ankara: 912-925.
 24. TOGAN, Zeki (1981), Umumî Türk Tarihine Giriş, İstanbul: Aksiseda Matbaası.
  (1930), Moğollar Devrinde Anadolu’nun İktisadi Vaziyeti, İstanbul.
 25. TREVER, K, Yakubovskiy, A, Voronets, M. (1950), İstoriya Narodov Uzbekistana,
  Tom 1, Taşkent: İzdatelstvo Akademii Nauk UzSSR.
 26. VERNADSKİYİ, Georgi (1997), İstoriya Rossiyi (Mongoli i Rus), Tver Moskova: Lean
  –Agraf.
 27. VLADİMİRSTOV, B. (2002), Rabotı po İstorii i Etnografii Mongolskih Narodov,
  Moskva: Vostoçnaya Literatura RAN.
 28. YUVALI, Abdulkadir (1997), İlhanlılar Tarihi-I-Kuruluş Devri, Kayseri: Erciyes Üniversitesi
  Yay.