Cengiz Han
Moğol-Türk İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarı Cengiz Hân’a âit fotoğraflar: