Çağdaş Felsefe Nedir?

Çağdaş felsefe , daha önceki felsefe türlerinden oldukça farklı olan belirli bir düşünce yönteminin çalışılmasına ve uygulanmasına odaklanan bir disiplindir. Bu felsefe dalı ilk olarak 17. yüzyılda gelişti ve postmodernizmin onu aşmaya başladığı 20. yüzyıla kadar popüler olmaya devam etti.

Modern felsefenin en göze çarpan teması, insanların yerleşik doktrinleri otomatik olarak kabul etmek yerine kendi doğrudan deneyimleri ve mantığıyla bilgiyi nasıl toplayabilecekleri ve doğrulayabilecekleridir. Pek çok tanınmış bilim adamı, farklı yaşam alanlarına uyguladıkları için bu felsefenin prensipleri hakkında kapsamlı yazılar yayınladılar.

Modern felsefe çalışmasının bazı yeni gelenleri, düşüncenin iki aleminin aslında birbirinden ayrı olmasına rağmen, modernizm ile aynı olduğuna inanırlar. Nedeni ve iç düşünce süreçleri bu tür çağdaş felsefenin ardındaki amaçların çoğunu oluşturur.

Öte yandan modernizm, tipik olarak, daha muhafazakâr realizm fikirlerinin kültürel bir zıtlığı olarak görülür ve çoğu zaman belirli sanat stilleri ve diğer estetik ilkelerle daha yakından ilişkilidir.

Bireye olan vurgusu ve akıl yürütme kapasitesinin gelişmesi nedeniyle, erken modern felsefe genellikle belirgin bir şekilde batı felsefesi gibi görünmektedir. Sadece daha sonraki ilkeler, bireyin daha büyük bir topluma nasıl uyduğu ve insan doğasının toplumun yapısını nasıl etkilediğine dair fikirler getirir.

Bu türden bir ahlaki felsefenin evrimini daha iyi anlamak için , tarihini ciddi bir şekilde inceleyen öğrenciler, onu, rasyonalizm, ampirizm, Marksizm ve analitik felsefe gibi farklı ana fikir hareketlerine ayırırlar .

Rasyonalizm, lineer ve matematiksel düşüncenin önemini vurgulayan erken modern felsefenin belirli bir kesitidir; bilim adamları, modern bilimin belli ilkelerini bıraktığı yerden almaya çalışırlar.

Tümdengelimci akıl yürütmenin yerleşik uygulamaları da köklerini rasyonalizm içinde taşır. Ampirizm, çoğunlukla, gerçeklere ulaşmak için deney ve gözlem ihtiyacını ana hatlarıyla belirleyen rasyonalist bir karşı argüman olarak geliştirilmiştir.

Daha sonra Marksizm gibi modern felsefenin dalları, tipik olarak, doğuştan gelen insan eğilimleri ile istikrarlı bir toplum inşa etmek için çalışan insan gruplarına duyulan ihtiyaç arasında bağlantı kurmaya çalışırlar.

Analitik felsefe, dilin analizini rasyonalizm ve ampirizmle başlayan mantık fikirlerine ekler; Temel ilkesi, akıl yürütmenin dilbilimsel unsurlarının, akıl yürütme sürecinden kaynaklanan sonuçlar kadar önemli olduğunu belirtmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı