-Bugünkü Türkçülük cereyanını nasıl görüyor ve bunun hakkında neler düşünüyorsunuz?

Atsız: Bugünkü Türkçülük vüzuhsuz bir fikir cereyanı, Türkçüler de başbuğsuz ve disiplinsiz büyük bir başıbozuk ordusudur. Türkçü olduğunu iddia edenlerin bir kısmı Türkçülüğün ne olduğundan habersizdir. Bir kısmı Türkçülüğü yalnız Müslümancılık sanmaktadır. Bir kısmı da Türkçülüğün Kemalizm olduğunu iddia etmektedir.

25 yıllık istibdad ve dalkavukluk, her şey gibi milliyetçiliği de kısmen tereddi ettirdi. Türkçülük, şimdiye kadar partilerin dışında, kutlu bir inanç olarak yaşıyordu. Bir yarım din haline gelmişti ve onun bu görünüşü güzeldi. Bugün ise Türkçülüğü başıbozukluktan kurtarmak için, onun siyasi bir parti haline gelmesinde mutlak bir zaruret görüyorum.

Türkçüler kendi aralarında birkaç hizbe bölünebilirler. Fakat başkalarına karşı müştereken müdafaa edecekleri prensipleri tesbit edip işlemezlerse, Türkçülük fikri sönük kalmağa mahkumdur.

Her şehir ve kasabadaki Türkçüler kendi aralarında toplanıp, gayet kısa olmak şartıyla şu üç şeyi tesbit etmelidir.

1-Türkçü partinin programı ; 2- Türkçü partinin nizamnamesi; 3- Her yerdeki Türkçüler’i temsil edilecek bir kurultayın nasıl yapılacağı. Bunlar tesbit olunduktan sonra, her şehir ve kasabadaki Türkçüler’in mümessillerinden mürekkep bir kurultay İstanbul’da toplanarak partinin temellerini atar. Türkçüler, kabul olunacak yasaya sadık kalacaklarına dair Türk sözü verip, icraata ve mücadeleye girişirler. Namuslu bir seçim yapıldığı takdirde Türkçüler’in %25-30 rey alacaklarını umuyorum. Tabii, bu bir başlangıçtır. İki, üç devre içinde Türkçüler’in çoğunluğu kazanması muhakkak ve mukadderdir.

(Kızılelma Dergisi, 14 Kasım 1947, Sayı:3)