– Hayatımda, talebelerine TÜRKÇÜLÜK ülküsünü aşılayan iki öğretmen tanıdım. ATSIZ ve Nejdet SANÇAR. Kim Atsız’ın rahle-i tedrisinden geçmiş ise Türkçülük ordusunun saflarına katılmıştır.

– Milletin maddi ve manevi değerlerine sahipti. Bu değerlere zarar verenlerin karşısında ilk önce o çıkardı.

– Milli hassasiyete sahipti. Yalnız tenkit etmez, millete yararlı olan yolları gösterirdi. Mesela benim 1962 yılında çıkardığım (ORKUN) Dergisi’nin birinci sayısında: ‘Türk Milleti’ne Çağrı’ başlığı altında neşredilen yazısında, milli kalkınma programımızı ’9 Madde’ halinde şöyle özetliyordu:

– 1. Türkçüyüz, 2. Yasacıyız, 3. Arınmış Türkçeciyiz, 4.Toplumcuyuz, 5.Milli gelenekçiyiz, 6.Demokrasiye taraftarız, 7.Ahlakçıyız, 8.Bilimciyiz, 9. Teknikçiyiz.

– Taviz vermez bir ülkücü idi.

– Millet yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan cesur ve kahraman bir mürşid;

– Evlad-ü iyali düşünmeyen bir TÜRKLÜK divanesi;

– Kalemini keskin kılıç gibi kullanabilen ve hücum ettiği şahısları yere serebilen başarılı bir baş muharrir;

– Tarihi gerçekleri olduğu gibi yazabilen bir tarihçi;

– Yazdığı romanlarla gençlere milli ruhu aşılayan etkili bir roman ustası;

– Başarılı bir şair;

– Mizahi hicivde değişik bir üsluba sahip nesir ustası;

– Vicdanı hür bir mütefekkir; Meşverete ehemmiyet veren, mühim meselelerde dostlarıyla meşveret eden mütevazi bir insan;

– Misafirperver şakacı, munis, yazılarının aksine gayet yumuşak, güler yüzlü bir dost;

– Milletle ilgili her meseleye ilgi gösteren; millet benim, vatan benim zihniyetini benimseyen; milliyetperver, vatansever müstesna bir insan!

İsmail Hakkı YILANLIOĞLU

Kaynak: Türkçülerin Kaleminden Atsız, Haz: Refet Körüklü, Cengiz Yavan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 2000

PAYLAŞ