Atsız’ın Kabrini Ziyaret (Erk Yurtsever)

Bu mukaddes yerde uluğ türbede
El pençe dîvâna durmaya geldik
Derdimize dermân olsun dedik de
Kutlu kabrine yüz sürmeye geldik

Yaşadın ve öldün Türk Soyu için
Türklük’e hak mıydı ölümün niçin
Türkçü’ler burada herşeyden geçin
Bu gül sinden Türklük dermeye geldik

Kurultayda toyda şölende misin
Dede Korkut birle Orkun’da mısın
Onbaşı Sançar’la gülende misin
Biz de o Uçmak’a varmaya geldik

Ötüken yışında at mı binersin
Bilge Tonyukuk’la taş mı yonarsın
Hangi Türk ilinde nerde konarsın
Geçerken bir selâm vermeye geldik

Rûhlar fışkıracak handeyse yerden
Söyle bir şey bize ses ver de birden
Işpara Alp’lardan Köl Tigin’lerden
Kürşat’lardan haber sormaya geldik

Gönüller bunlanır hayâle dalsa
Felek Tamu’ları bizlere salsa
Yeşeren kabrinde bir an da olsa
Tanrı Dağları’nı görmeye geldik

Erk YURTSEVER
3 Mayıs 1976