Bu mukaddes yerde uluğ türbede El pençe dîvâna durmaya geldik Derdimize dermân olsun dedik de Kutlu kabrine yüz sürmeye geldik

Yaşadın ve öldün Türk Soyu için Türklük’e hak mıydı ölümün niçin Türkçü’ler burada herşeyden geçin Bu gül sinden Türklük dermeye geldik

Kurultayda toyda şölende misin Dede Korkut birle Orkun’da mısın Onbaşı Sançar’la gülende misin Biz de o Uçmak’a varmaya geldik

Ötüken yışında at mı binersin Bilge Tonyukuk’la taş mı yonarsın Hangi Türk ilinde nerde konarsın Geçerken bir selâm vermeye geldik

Rûhlar fışkıracak handeyse yerden Söyle bir şey bize ses ver de birden Işpara Alp’lardan Köl Tigin’lerden Kürşat’lardan haber sormaya geldik

Gönüller bunlanır hayâle dalsa Felek Tamu’ları bizlere salsa Yeşeren kabrinde bir an da olsa Tanrı Dağları’nı görmeye geldik

Erk YURTSEVER 3 Mayıs 1976

PAYLAŞ