-Bu şiir, Ulu Türkçü Nihal Atsız’ın ikinci eşi olan Bedriye Hanım tarafından yazılmıştır.-

Bir buçuk yıl var ki senden öğüt aldık biz, Senden taşan Türklük aşkı bize verdi hız… Artık sussan ve beklesen bunun kârını, Görsen nasıl hazırlıyor gençlik yarını? “Türk”ü yalnız “Türk”ü örnek etmekti gayen En ümitsiz varlık için emindi sayen. Şuursuzca garba akan gençlik taşandı, Bu sel senden neler aldı, neler kazandı! Sendin çizen nispetini Bismark’la Türk’ün, Sen anlattın niçin gitti Napolyon sürgün; Artık bugün bir mefkure değildir Lenin, Sihirledi onu çelik iraden senin. Ektiklerin genç kalplerde vermekte filiz, Bil ki onun yükselmesi yakındır Atsız ! ..

Bedriye Sabit Atsız ATSIZ MECMUA Sayı: 17 Sayfa: 2

PAYLAŞ