Ahmet Arvasî (d. 15 Şubat 1932 – ö. 31 Aralık 1988) toplumbilimci, pedagog, yazar. Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde doğmuştur. Seyyid’tir. 56 yaşındayken, İstanbul‘un Erenköy ilçesindeki evinde 31 Aralık 1988 – Saat: 11:00’da, daktilosu başında vefat etmiştir.

Ülkü Ocakları Logosu

Yazıları.

Türk Töresi

Türkiye Türkündür – Ahmed Arvasi

Türk Ülkücüsü’nün Ahlakı

Millî Tarih Şuuru ve Devlet

Milli Dile Yabancılaşma ve Dilde Anarşi

Millî Bütünlük ve Türkçe

Türklüğün Gücü

Düşünme ve Şartlanma

İslam’da Tasavvuf

Din Nedir

Akıl ve Töre

Töre – Gelenek Ayrımı

Eğitim ve Millî Politika

Eğitim ve Millî Kültür

Sömürge Eğitimi

Hareketimize Yön Veren İlkeler

Ülkücü Egosunu Yenen İdealisttir

Hiç Bir Zaman Bozkurt Totem Olmamıştır

İnsanlık, Milletler ve Tarih

Ordu ve Millet

Milli Hakimiyet

Milli Devlet ve Milli Hükümet

Dünya ve Dünya Malı

Din İstismarı = Dincilik

Yeni Sömürgecilik

Felsefi Açıdan “Savaş” Kavramı

Felsefî Açıdan “Barış” Kavramı

Millî Kültürümüz Tahrip Edilmektedir

Savaş Kışkırtıcılığı Ne Denli Kötü İse Kitlesel Pasivizasyon da O Derece Kötüdür

Nefis Mücadelesi ve Ahlak

Kapitalizm

Komünizm

Faşizm ve Nazizm

Siyonizm

Masonluk

Sahte Hümanizm

Tarihin Mantığı

Tarih ve Millî Bütünlük

Türk İslam Sanatı

Çok Milliyetli Devletler Dayanıksızdırlar

İnsan Çatışmalı Bir Varlıktır

İnsanın Gelişmesi

Dünya Türklüğünün Ümidi Türkiye

Halk ve Millet

Ekonomide Milliyetçilik