Yosunların (Alglerin) Ekolojik Önemi Nedir?

Alg kelimesi genel olarak, yakından ilişkili olmamakla birlikte adı paylaşan geniş bir bitki dizisine işaret eder. Alg kelimesinin tam kökeni bilinmemekle birlikte, tekil form olan alg, deniz yosunu anlamına gelen Latince bir kelimedir. Bazı etimologlar, alg teriminin Latince dilinde soğuğa atıfta bulunan algēre kelimesinden olabileceğini teorileştirmiştir. Bununla birlikte, teori, bitkiler ve sıcaklık arasındaki bağlantı son derece küçük olduğundan büyük bir karşıtlık ile karşı karşıyadır.

Algler, basit tek hücreli organizmalardan dev kelp gibi daha karmaşık çok hücreli organizmalara kadar değişebilir. Bazı alg türleri, kendir, floem ve stoma gibi kara bitkilerinde özel dokuya sahip olmadıklarını göstermiştir. Bu hücrelerin yokluğu, bitkilerin geliştiği bölgelere evrimsel bir uyarlamadır.

Vindhya havzasında bulunan ve yaklaşık 2 milyar yıl öncesine ait olan fosillerle, dünyada uzun bir süre boyunca algler oluşmuştur. Bilim adamları, çeşitli hayati fonksiyonları yerine getirdikleri dünya çapında önemli sayıda alanda bulundukları için alg dağıtım şekillerini kapsamlı bir şekilde araştırmışlardır.

Alglerin Ekolojik Önemi

Oksijen Kaynağı Olarak

Alglerin çevrede oynadığı en önemli rollerden biri, fotosentez sürecinde bir yan ürün olarak oksijenin üretilmesidir. Kara bitkileri ve çeşitli alg türleri arasındaki benzerliklerden biri, güneş ve karbon dioksitten enerji kullanarak organik gıda molekülleri oluşturmasına izin veren klorofil varlığıdır. Bu süreç, besin molekülleri onlara enerji sağladıkça, alglerin hayatta kalması için gereklidir. İşlemin tamamlanmasından sonra oksijen açığa çıkar.

Dünyadaki büyük miktarda alg nedeniyle, kara hayvanlarının hayatta kalmaları için kullandıkları oksijenin% 30’undan fazlasının üretilmesinden sorumludur. Bazı tahminler, alglerin ürettiği oksijen miktarının karasal hayvanların ihtiyaç duyduğu şeylerin% 50’sine yakın olduğunu göstermektedir. Sudaki minerallerin tükenmesi nedeniyle algler ölürse, oksijen üretimindeki ayrıştırma ve müteakip düşüş balıkların ölümüne yol açabilir.

Algler ayrıca solunum için oksijeni kullanır. Dünyadaki oksijene önemli ölçüde katkıda bulunmasına rağmen, algler havuz ve göllerdeki oksijen seviyelerinin belirli koşullarda azalmasına neden olabilir.

Bir Gıda Kaynağı Olarak

Algler, bir gıda zinciri içindeki üretici pozisyonunu işgal eder, bu da birçok gıda zincirinin onlarla başlaması anlamına gelir. Bunlar, son derece önemlidir çünkü kurbağa yavrularından, yayın balığı ve Siyam yosun yiyen gibi balık türlerine kadar çok sayıda sucul hayvana bir besin kaynağıdır. Okyanustaki yaşam, alglerin beslediği organizmaların, denizde yaşamın devam etmesini sağlayan daha büyük türler tarafından yenildiği için, büyük ölçüde alglere bağımlıdır.

Çeşitli topluluklarda, özellikle Asya toplumlarında insanlar da alg tüketirler. Yosun yiyen insanlar, yüksek besin değeri için övünürler. Algler yiyen çoğu insan, vücut için önemli olan diğer besin maddelerine ek olarak son derece yüksek miktarda klorofil olduğu kanıtlandığı için chlorella çeşidini yemeyi tercih eder. Journal of Cell Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, yüksek konsantrasyonda klorofil içeren bitkilerin beslenmesi kimyasalları kan dolaşımına sokar. Kanda bir kez, insanların güneş ışığında doğal olarak zengin bir molekül olan ATP’yi üretmelerine izin verebilir.

Kirlilik Göstergesi Olarak

Bir su kütlesinin kirlenip kirlenmediğini belirleyebildiği için algler de önemlidir. Göre Washington State Gölü Koruma Derneği , bazı faktörler su kaynağının kontamine olup olmadığını gösteren alg uygun kılmaktadır. Faktörlerden biri besin ihtiyacıdır; Bilim adamları, alglerin hayatta kalması gereken besin maddelerini zaten araştırdıkları için, alglerin sağlığına dayalı olarak suyun durumu hakkında çıkarımlar yapabilirler. Bir başka faktör ise hızlı bir şekilde çoğalmaları ve yavruların seleflerine benzediğini ya da kirliliğin genetik yapısını değiştirip değiştirmediğini kontrol etmek için analiz edilebilir. Algler ayrıca, tipik olarak, bilim adamlarını türlerin kirlilik belirtisi için incelenmesi için harcayacağı süreyi kısaltan kısa bir yaşam döngüsüne sahiptir.

Algler, farklı kirleticilerin büyümesi üzerinde farklı bir etkiye sahip olduğu için, bir su kütlesini hangi kirletici maddeleri etkilediğini de gösterebilir. Tarım kimyasalları, özellikle gübre, fosfor ve nitrojen gibi büyük bir kimyasal konsantrasyonuna sahiptir ve bu da alglerin hızlı büyümesine katkıda bulunur. Diğer kirleticiler, yüksek miktarlarda ağır metaller içerirler; bunlar, algler tarafından yeterli miktarlarda alındığında, bitkinin büyümesini engelleyebilir.

Alglerin büyük türleri, çeşitli türler için yaşam alanları sağladıkları için su yaşamının büyümesini ve yayılmasını teşvik eder. Kelp ormanları , çeşitli organizmalara yaşam alanı sağlayan büyük türlerdeki alg örnekleridir. Tek bir kelp ormanında birden fazla kelp türü bulunabilir. Kelp ormanları içinde bulunabilecek hayvanlar arasında nudibranşlar, salyangozlar, iskelet karidesleri ve deniz kestaneleri bulunur.

İklim Değişikliğinin Bir Göstergesi Olarak

İrlanda Deniz Yaşamı üzerine yayınlanan araştırmaya göre , algler iklim değişikliğinin bir göstergesi olarak kullanılabilir. Ortamdaki büyük miktarda alg, atmosferdeki gazın birikmesini azaltarak çok miktarda karbondioksit emer. Araştırma, alglerin büyümesi hakkındaki tarihsel verileri, dağılımı hakkındaki son verilere kıyasla karşılaştırarak, yıllar boyunca iklim değişikliğine dair sonuçlar çıkarılabileceğini göstermektedir.

Alglerin Ekonomik Önemi

Dünyanın ekolojisinde hayati bir rol oynamanın yanı sıra, algler dünya ekonomisinde önemli bir işlev görür. Araştırmalar, yüksek besin içeriğine bağlı olarak gübrelerin üretiminde tarım endüstrisi tarafından kullanılan alglerin olabileceğini göstermektedir. Yosun, zehirli partikülleri temizlemek için kanalizasyon arıtımında da kullanılır. Yosun, özellikle klorin gibi antibiyotiklerin üretiminde de önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu