Çuvaşlar (Çăvaşsem), Orta İdil bölgesinde özerk Çuvaşistan Cumhuriyeti’nde yaşamakta olan, Çuvaşça konuşan yaklaşık 2 milyon nüfuslu bir Türk halkıdır. Ortodoks Hristiyan olan iki Türk halkından (diğeri Gagavuzlar) biridir. Çuvaş Türkleri  (40) “Çuvaş” etnoniminin kökeni ve anlamı üzerine kabul edilmiş evrensel bir karar yoktur. Çuvaş Türkleri  (10) Yüzüklerin Efendisindeki “GANDALF”ın fikir babası olan kare… Çuvaş Türkleri  (13) Çuvaş-Türk Kızı. Çuvaş Türkleri  (19) Çuvaşların milat yıllarında Orta Asya’dan Doğu Avrupa’ya göç eden Hunlar, Hazarlar, Peçenekler, Bulgarlar gibi Türk toplulukları arasında yer aldıkları bilinmektedir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PAYLAŞ