Ana sayfa 2017 Mart

Aylık Arşivler: Mart 2017

Askerlik ve Disiplinli Millet (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkçülüğün kendisine has bir dünya görüşü vardır. Realist olan Türkçülük “Yaşamak için kavga” kanununun, sonuna kadar devam edeceğine inandığından askerliğe...

Devletimizin Kuruluşunu Sağlayan Savaş (H. Nihal ATSIZ)

Mayıs ayının Türk tarihinde büyük bir yeri vardır: Türkiye’nin kurulmasını sağlayan tarihî ve destanî hareketler bu ayda yapılmış, bu destanların...
Hüseyin Nihal Atsız

Biz Ne İstediğimizi Biliyoruz (H. Nihal ATSIZ)

Ne istediğini bilmeyen yani programsız, plânsız olan insan gibi ne istediğini bilmeyen milletin de güçlükler, başarısızlıklar ve bozgunlarla karşılaşacağı muhakkaktır....
Hüseyin Nihal Atsız

Gök Sultan ; Abdülhamid Han (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Toplumun en büyük haksızlığa uğramış tarihî şahsiyetlerinden biri, II. Abdülhamid’dir. Kendisinden önceki devirlerin ağır yükünü omuzlarında taşıyan, en güvenebileceği adamların...

Atsız’ın Özellikleri (İsmail Hakkı Yılanlıoğlu)

– Hayatımda, talebelerine TÜRKÇÜLÜK ülküsünü aşılayan iki öğretmen tanıdım. ATSIZ ve Nejdet SANÇAR. Kim Atsız’ın rahle-i tedrisinden geçmiş ise Türkçülük...

Atsız’a (Bediriye Sabit Atsız)

-Bu şiir, Ulu Türkçü Nihal Atsız’ın ikinci eşi olan Bedriye Hanım tarafından yazılmıştır.- Bir buçuk yıl var ki senden öğüt aldık...

ATSIZ Beğ’in Kimliği (Erk Yurtsever)

Hürriyet Gazetesi’nin 20 Mart 2000 târîhli sayısında Bay Yener Süsoy’un Türkiye’nin ilk kültür bakanı Bay Talat Halman ile yaptığı bir...
Hüseyin Nihal Atsız

Atsız’ın Kabrini Ziyaret (Erk Yurtsever)

Bu mukaddes yerde uluğ türbede El pençe dîvâna durmaya geldik Derdimize dermân olsun dedik de Kutlu kabrine yüz sürmeye geldik Yaşadın ve öldün Türk...
Hüseyin Nihal Atsız

Atsız’la İlgili Hatıralar ve Görüşlerim (İsmail Hakkı Gökhun)

Atsız,fedakâkarlık ve feragat ruhuna sahip olmayı Türkçülüğün temel prensibi olarak kabul ederdi.Hayatı boyunca da bu prensibe sadık kalmıştır. Türkçülüğün her...
Hüseyin Nihal Atsız

Atsız’ın Karakteri (Ahmet Kabaklı)

Atsız, sıkı sıkıya bağlı olduğu Türkçülük, milliyetçilik davasının, onun uğrunda sonsuz ezalar, cefalar çekmiş, ama dönmemiş, fütur getirmemiş, vuruşmaktan yılmamış...

Atsız’ın Şiirleri – (Ahmet Kabaklı)

Atsız, şiirlerini ‘Yolların Sonu’ (1946) adlı kitabında topladı. 1963′te bu kitaba yeni şiirler eklendi. Şiirde daha çok hece veznini kullanan...
Hüseyin Nihal Atsız

Atsız’ın Romanları (Ahmet Kabaklı)

Nihal Atsız, edebiyat ve sanatta asıl sözünü, hepsi ‘tarihi’ olan romanlarında söylemiştir. Geniş ve derin incelemelerinde Türkün geçmişine olan hayranlığına...
Hüseyin Nihal Atsız

Unutulmayan Türkçüler: “ATSIZ” (Altan Deliorman)

Atsız, Türkçülük tarihinin Ziya Gökalp’tan sonra ikinci büyük şahsiyetidir. Büyük bir samimiyetle inandığı Türkçülük ülküsünü, genç yaşlarından son nefesine kadar...

Atsız’a Saygı Duruşu (Altan Deliorman)

Atsız Bey, yirmi beş yıl önce, 11 Aralık 1975′te gözlerini hayata kapamıştı. Bu kayıp, onu tanıyanların ve Türkçülüğe gönül verenlerin...