Ana sayfa 2017 Şubat

Aylık Arşivler: Şubat 2017

Kırgızyeri

Medeniyetin Kurulmasındaki Unsurlar

Medeniyetler veya medeniyet meydana getiren kültür değerleri niçin, nasıl ve ne gibi şartlar altında ve hangi topluluklarda doğmaktadır? Bazı...
Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu

Kültür ve Medeniyet Ayrımı

Kültür kelimesinin çeşitli mânaları vardır. Aslında Lâtince'de "toprağı işleme" demek olan bu tâbir, sonraları Batı Avrupa dillerinde kazandığı "yüksek...

Bozulan Türkçe (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkiye’de milli ülkünün hükümetler eliyle yok edilmesinden ve milli eğitimin başına uzun yıllar kozmopolit unsurların gelmesinden sonra kültürün bütün alanlarında...

Sessiz Hizmet (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Demokrasiyle idare olunan memleketlerde partiler arasındaki didişme, millete yapılan hizmetleri büyük gürültü ile ilân ederek vatandaşlara anlatmak sonucunu vermektedir. Maksat...

Hoca Ahmed Yesevi Türbesi

Ahmed Yesevi Türbesi’nin yapımı ile ilgili bir rivayet de Türk tarihi yönünden önemli bir boyutu ortaya sermektedir. Bu rivayete göre...

Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi

Ahmed Yesevi bugünkü Kazakistan Cumhuriyetinin güneyindeki Çimkent şehri yakınlarında ( 7 km. mesafede) bulunan Sayram kasabasında dünyaya gelmiştir. Sayram kasabası...

Türkiye’nin Yeniden Kuruluşu (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkiye Cumhuriyeti, aşağı yukarı 3000 yıllık bir milletin 22 yüzyıldan beri aralıksız var olan devletinin bugünkü adıdır. Karanlık olan en eski...

Türklerde Alevilik ve Caferilik

Orta Asya'dan göçüp gelen Türk boyları, yolları üzerindeki çeşitli kültürlerden, inançlardan ve mezheplerden etkilenmişlerdir. 16. asırdan itibaren Kızılbaşlığı ve Bektaşiliği...

Alevi ve Kızılbaş Sözcüklerinin Anlamı

Alevî kelimesi Arapça bir kelimedir. Sözlükte " Ali'ye mensup, Ali taraftarı, Ali'yi seven, sayan ve ona bağlı olan, Ali'ye ait...

Türklerin Benimsediği Siyasi-İtikadi Mezhepler

Türkler arasında faaliyet gösteren mezhepler, sırayla Hariciler, Mürcie, Mutezile, Şia, Zeydiye, İsmaililik, Ehl-i Sünnet'in Matüridi ekolü, Eş'ari ekolü ve Hadis...

Türk Budun, Ökün! (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Şimdi herkes akl-ı evvel oldu. Beş on tekerlemenin tekrarlanmasıyla dünyayı bir çırpıda düzeltiyorlar. Millet hainliğine kadar varan her şeyi söyleyip...

Kurtarılmamış Türkler (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkiye dışında 60 milyon Türk, kurtarılmamış olarak yaşıyor. Osmanlı Türkleri’nin bölümleri olarak yanı başımızda duran Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Batı Trakya,...

Nevzat Kösoğlu Bütün Kitapları

NEVZAT KÖSOĞLU'NUN BÜTÜN KİTAPLARI: Dündar Taşer Dündar Taşer her şeyden önce, kendi tarihimize, milletimize bakışımızdaki daralmaları, küçülmeleri, Cumhuriyetin ilk dönemleri için anlayışla...

Ahmet Yesevi ve Din Anlayışı

Ahmet Yesevî, XI. yüzyılın ikinci yarısında Kazakistan’ın Çimkent şehrinin doğusunda bulunan Sayram’da dünyaya geldi. Ahmed Yesevî, küçük yaşta anne ve...