Ana sayfa 2015 Mayıs

Aylık Arşivler: Mayıs 2015

Türk – İran İlişkilerinde Güney Azerbaycan Meselesi

(Yazı gunaskam.com‘dan alınmıştır.) Yar. Doç. Barış Metin “TÜRK - İRAN İLİŞKİLERİNDE GÜNEY AZERBAYCAN MESELESİ(1918-1938)” makalesini Ağustos 2012’de Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde (http://www.tsadergisi.org/)...

İran’ın İçindeki Zayıf Kaleler – Etnik Sorunlar 1 : Güney Azerbaycan

(Yazı gunaskam.com'dan alınmıştır.) Gün Taş  1990’larda Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Sovyet hâkimiyetinin sona erdiği coğrafyada ulusal söylemlerle yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması, başka...