Ana sayfa 2014 Ekim

Aylık Arşivler: Ekim 2014

İlber ORTAYLI

Suriye ve Irak’taki Türkmenlerin Durumu – Prof. İlber ORTAYLI

Bugün Irak’taki kavga, ön planda Suriye ve Irak Türkmenlerini vuracaktır. Maalesef Türkiye’nin ne mazide ne de bugün bu gruplar...
Prof. Dr. İlber Ortaylı

Hitler ve Yahudiler Meselesi – Prof. Dr. İlber Ortaylı

Her kanatta soykırım lafını yerli yersiz kullanan vardır. Bunun aşırılıklar getireceği açıktır. Bilhassa siyasi önderler bu gibi terimler konusunda...
İLBER ORTAYLI

Tebriz Günlüğü – Prof. Dr. İlber Ortaylı

Tebriz İran’ın dördüncü büyük şehri. Sanayi açısından ise Tahran’dan sonra geliyor. Tebriz’deki yaşam ne olursa olsun İran’ın diğer şehirlerine...
İLBER ORTAYLI

1924 Anayasası’nın Kabulü [20.04.2014] – Prof. İlber Ortaylı

90 yıl önce bugün kabul edilen 1924 Anayasası çok partili demokratik hayata pekâlâ intibak edecek bir metindir. Türkiye aslında...
İlber ORTAYLI

Ayasofya’ya Önce Biz Saygı Duymalıyız – Prof. İlber ORTAYLI

Dünya, Atatürk Türkiye’sinin aldığı Ayasofya’yı müze yapma kararını saygıyla karşılıyor mu acaba? Sanmıyorum çünkü ona önce biz saygı duymalıyız...
İlber Ortaylı

Şehzade Mustafa’nın İdamı – Prof. İlber ORTAYLI

Şehzade Mustafa olayını dün de bugün de Türkiye halkı büyük hassasiyetle hatırlar. Benim gençliğimde imparatorluğun çöküşü bu idama bağlanırdı. Önce...

Halide Edip Adıvar – Prof. Dr. İlber ORTAYLI

Kim ne derse desin, Hindistan’da bile hâlâ Halide Edip Adıvar’dan bahsediliyor ve bu bizde bir gurur uyandırıyorsa sloganlar ve...

Kırım Sorunu (09.03.2014) – Prof. İlber ORTAYLI

Türkiye, Kırım’a müdahalesi nedeniyle Rusya ile çatışmaya giremez. Bu oradaki kültürel azınlığımızın selameti için de gereklidir İki haftadır Rusya’nın Kırım’a...
İlber ORTAYLI

Kırım olayları (23.03.2014) – Prof. İlber ORTAYLI

Kırım konusunda da Batı Avrupa ve Amerika’yı çok kolaycı bir yolla izliyoruz. Oysa Kırım Tatar Türklerinin hakları konusunda tek...
Prof. İlber ORTAYLI

Türk Tarihinin Portrelerinden Enver Paşa – Prof. Dr. İlber ORTAYLI

Enver Paşa yetenekli bir kurmaydı. Çok genç yaşta imparatorluk ordularının başkumandanı oldu, mareşallığa ulaşacak vakti olmadı. 4 Ağustos 1922’de...
İLBER ORTAYLI

Padişahın Ölümü; II. Abdülhamid – Prof. İlber Ortaylı

Bir tarihçinin deyişiyle; “Dünya tarihinin en hadiseli otuz küsur yılı onu yormuştur”. Kontrol edemediği 31 Mart olaylarında bir iç...
İlber ORTAYLI

Sayan Dağları’nda Dukha Türkleri – Prof. İlber ORTAYLI

Kasım sayısında uzak Moğolistan’ın kuzeybatı sınırında, Sayan Dağları’nda ren geyikleriyle birlikte mevsimlik göçerlik yaşayan, kışın da yayladan kışlağa inen...
Prof. İlber ORTAYLI

Yavuz Sultan Selim – Prof. Dr. İlber ORTAYLI

Yavuz Sultan Selim’in hakkında şehzadeleri katlettiğine dair ispatlanamayan rivayetler vardır. Yavuz, Osmanlı monarşisinin ihtiyacı olduğu ölçüde despottu. Bu devri Rusya’nın...
İLBER ORTAYLI

Topkapı Sarayı’nda Yedi Yıl – Prof. İlber Ortaylı

Topkapı Sarayı’nın arşivleri, çini koleksiyonları, yazma eserleri için ayrı binalar gereklidir. Bunların yakın Sultanahmet çevresindeki son devir Osmanlı mimarisinin nadide...