Dünya, Cihan Harbi’nden sonra yeniden şekillenmeye başladı. Orta Asya tarihi her zaman önemli bir jeopolitik öneme sahiptir. Rusya kolonisindeyken bile Orta Asya önemliydi.

Hep şöyle bir söz vardı: “Orta Asya’ya sahip olan Avrasya’ya, Avrasya’ya sahip olan ise dünyaya sahip olur.”

Fakat İslam Kerimov gibi bir lider bu düşünceyi değiştirdi. Özbekistan siyaseti şahsiyetsiz bir hal aldı.

Yani insaniyetin önemli merkezlerinden biridir. Sadece Özbekistan değil… Türkistan diyelim biz buna… 90’lı yıllarda “Adriyatik”ten Çin Seddi’ne kadar “Türk Dünyası” projesi vardı. Ama bu gerçekleşmedi.

Biz bekliyorduk ki Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri’nin de desteğini alarak Türkiye’nin liderliğinde bir Türk bloğu siyasi beraberlik gerçekleşecek. Herkesin ayrı devletleri olabilir ama beraber hareket edilir diye bekliyorduk, bu olmadı. 

Muhammed Salih, 01.03.2013

PAYLAŞ