Türkçü Kapak Fotoğrafları
Timur DikR.Sağ

Türkler haberleri

Türklerin Benimsediği Siyasi-İtikadi Mezhepler 6 ay önce  |  İtikadî/Dinî Bilgiler

Türkler arasında faaliyet gösteren mezhepler, sırayla Hariciler, Mürcie, Mutezile, Şia, Zeydiye, İsmaililik, Ehl-i Sünnet’in Matüridi...

Ebu Hanife ve Din Anlayışı 6 ay önce  |  İtikadî/Dinî Bilgiler

Ebû Hanife, 80/699’da Kufe’de doğmuştur. Asıl adı Numan b. Sabit’tir. Bağdad’ta hapishanede 150/767’da vefat etmiştir....

Karahanlılarda Gamalı İşaret 2 sene önce  |  Türk Dünyası'ndan Görseller

Türkler tarafından da kullanılmıştır. Türk kültüründeki ismi oz damgasıdır. Bu damga Ön-Türklerde Ozlaşarak Tanrıya erişmeyi...

Türklerde Aile ve Kadın – Prof. L.Rasonyi 3 sene önce  |  Genel

Aile: Eski atlı göçebelerin aileleri, Romalılarda olduğu gibi efendi sınıfını teşkil etmekte ve kan kardeşliği...

Osmanlı’da Eğlence – Prof. Dr. İlber ORTAYLI 3 sene önce  |  İlber Ortaylı

Millet padişahların içki merakını yabancı gelinlere bağlamıştır. Dönemin bazı yazarlarının kaleme aldıkları bugünküleri de yanıltmaya...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz

Sayac