Türkçü Kapak Fotoğrafları
Timur DikR.Sağ

mimari haberleri

Osmanlı Devleti’nde Saat Kuleleri 2 sene önce  |  Osmanlılar

Balkanlar’da Banyaluka (1577) ve Üsküp’te (1593) erken örneklerine rastlanan saat kuleleri İstanbul ve Anadolu’da XVIII....

Osmanlı Devleti’nde Karakollar ve Askeri Yapılar 2 sene önce  |  Osmanlılar

Askeri Yapılar. Osmanlı devri askerî yapıları içinde İstanbul ve Çanakkale boğazlarında inşa edilen hisarlar, yeniçeri...

Osmanlı Devleti’nde Saray, Köşk, Konak Mimarisi 2 sene önce  |  Osmanlılar

Saraylar. İlk Osmanlı sarayı Bursa’da yapılmıştır. Bugün izi dahi kalmamış olan bu sarayın bahçeler arasına...

Osmanlı Devleti’nde İskele, Gar, Köprü ve Ticari Yapı Mimarisi 2 sene önce  |  Osmanlılar

Ticarî Yapılar. Hanlar, bedestenler, arasta ve çarşılar ticarî yapılar grubunu oluşturur. Orhan Gazi döneminde Bursa’da...

Osmanlı Devleti’nde Hamam, Su Tesisi, Çeşme Mimarisi 2 sene önce  |  Osmanlılar

Su Tesisleri. Bu tesislerin önemlileri İstanbul’da bulunmaktadır. İstanbul’da Roma’dan kalan kemerlere yenileri ilâve edilmiş, bentlerde...

Osmanlı Devleti’nde Türbe Mimarisi 2 sene önce  |  Osmanlılar

Açık ve kapalı olmak üzere iki tip türbe yapısı bulunmaktadır. Erken dönemden İznik’te Sarı Saltuk...

Osmanlı Devleti’nde Kütüphane Mimarisi 2 sene önce  |  Osmanlılar

Kütüphaneler XVII. yüzyıla kadar cami, medrese, tekke, zâviye ve türbelerdeki bir kitap dolabı veya odadan...

Osmanlı Devleti’nde Dârülkurrâlar ve Muvakkithâneler Mimarisi 2 sene önce  |  Osmanlılar

Dârülkurrâlar. Kur’an eğitiminin verildiği dârülkurrâlar kare planlı kubbeli yapılar olup ilk devir örnekleri günümüze ulaşmamıştır....

Osmanlı Devleti’nde Medrese ve Sıbyan Mehtebi Mimarisi 2 sene önce  |  Osmanlılar

Medreseler. Medreseler erken dönemde iki tipte inşa edilmiştir. Avlusunun üzeri kubbe ile örtülü olan medreselerin...

Osmanlı Devleti’nde Namazgahlar 2 sene önce  |  Osmanlılar

Açık alanlarda namaz kılmak için yapılan namazgâhların birkaç farklı örneği bulunmaktadır. Gelibolu Azebler, Konya Musallâ,...

Osmanlı Devleti’nde Camii Mimarisi 2 sene önce  |  Osmanlılar

İznik Hacı Özbek Camii’nde görülen kare planlı, tek kubbeli şema daha sonraki yıllarda yaygın biçimde...

Osmanlı Devleti’nde Mimari Teşkilat 2 sene önce  |  Osmanlılar

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan XVI. yüzyılın başlarına kadar geçen süre içinde mimarların nasıl bir teşkilât içinde...

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz

Sayac