Türkçü Kapak Fotoğrafları
Timur DikR.Sağ

haberleri

Kazakistan’dan Görseller 6 ay önce  |  Türk Dünyası'ndan Görseller

Kazakistan, Қазақстан, Qazaqstan, /qɑzɑqstɑ́n/ Kazakistan, (Azerbaycan, KKTC, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, ve Türkmenistan ile beraber) bugün 7...

Medeniyetin Kurulmasındaki Unsurlar 6 ay önce  |  Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu

Medeniyetler veya medeniyet meydana getiren kültür değerleri niçin, nasıl ve ne gibi şartlar altında ve...

Kültür ve Medeniyet Ayrımı 6 ay önce  |  Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu

Kültür kelimesinin çeşitli mânaları vardır. Aslında Lâtince’de “toprağı işleme” demek olan bu tâbir, sonraları Batı...

Bozulan Türkçe (Hüseyin Nihal ATSIZ) 6 ay önce  |  Hüseyin Nihal Atsız Yazıları

Türkiye’de milli ülkünün hükümetler eliyle yok edilmesinden ve milli eğitimin başına uzun yıllar kozmopolit unsurların...

Sessiz Hizmet (Hüseyin Nihal ATSIZ) 6 ay önce  |  Hüseyin Nihal Atsız Yazıları

Demokrasiyle idare olunan memleketlerde partiler arasındaki didişme, millete yapılan hizmetleri büyük gürültü ile ilân ederek...

Hoca Ahmed Yesevi Türbesi 6 ay önce  |  Türk Dünyası'ndan Görseller

Ahmed Yesevi Türbesi’nin yapımı ile ilgili bir rivayet de Türk tarihi yönünden önemli bir boyutu...

Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi 6 ay önce  |  Genel

Ahmed Yesevi bugünkü Kazakistan Cumhuriyetinin güneyindeki Çimkent şehri yakınlarında ( 7 km. mesafede) bulunan Sayram...

Türkmen Dağı Yanıyor, Suriye Türkmenleri Kan Ağlıyor 6 ay önce  |  Gündem

Esad rejim güçleri, Türkmenlerin yaşadığı bölgeye iki büyük bombardıman gerçekleştirdi. Türkmen Dağı Niseybin köyüne düzenlediği...

Türkiye’nin Yeniden Kuruluşu (Hüseyin Nihal ATSIZ) 6 ay önce  |  Hüseyin Nihal Atsız Yazıları

Türkiye Cumhuriyeti, aşağı yukarı 3000 yıllık bir milletin 22 yüzyıldan beri aralıksız var olan devletinin...

Türklerde Alevilik ve Caferilik 6 ay önce  |  İtikadî/Dinî Bilgiler

Orta Asya’dan göçüp gelen Türk boyları, yolları üzerindeki çeşitli kültürlerden, inançlardan ve mezheplerden etkilenmişlerdir. 16....

Alevi ve Kızılbaş Sözcüklerinin Anlamı 6 ay önce  |  İtikadî/Dinî Bilgiler

Alevî kelimesi Arapça bir kelimedir. Sözlükte ” Ali’ye mensup, Ali taraftarı, Ali’yi seven, sayan ve...

Türklerin Benimsediği Siyasi-İtikadi Mezhepler 6 ay önce  |  İtikadî/Dinî Bilgiler

Türkler arasında faaliyet gösteren mezhepler, sırayla Hariciler, Mürcie, Mutezile, Şia, Zeydiye, İsmaililik, Ehl-i Sünnet’in Matüridi...

Türk Budun, Ökün! (Hüseyin Nihal ATSIZ) 6 ay önce  |  Hüseyin Nihal Atsız Yazıları

Şimdi herkes akl-ı evvel oldu. Beş on tekerlemenin tekrarlanmasıyla dünyayı bir çırpıda düzeltiyorlar. Millet hainliğine...

Kurtarılmamış Türkler (Hüseyin Nihal ATSIZ) 6 ay önce  |  Hüseyin Nihal Atsız Yazıları

Türkiye dışında 60 milyon Türk, kurtarılmamış olarak yaşıyor. Osmanlı Türkleri’nin bölümleri olarak yanı başımızda duran...

2 sayfada 1. sayfa12
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz

Sayac